Droga Siostro, drogi Bracie w Chrystusie!

Zgodnie  ze  słowami  Matki  Bożej: „Czas  nagli,  nie  mamy  czasu na długie czekanie”
(01.04.1951)  i  „Obecny czas jest Naszym czasem” (15.08.1950), a więc także Twoim. Ty również masz misję do spełnienia na tym łez padole – na chwałę Bogu i pożytek ludziom. Ty także możesz tracić życie „za przyjaciół swoich” – idąc JEGO i JEJ śladem. Przecież nie jest dziełem przypadku, że niniejsze opracowanie dotarło również do Ciebie. Przypadków nie ma, jest tylko Boża Opatrzność, która wszystkim kieruje i nad wszystkim panuje. Należy się jej tylko poddać i dać prowadzić za rękę TEJ, która pragnie to czynić. „Oto jestem!”, „Mów Panie, sługa Twój słucha” i czyń ze mną to, co zechcesz – za pośrednictwem Twojej i mojej Matki – MATKI i PANI WSZYSTKICH NARODóW.

A zatem:

„Przystąpcie z płomiennym zapałem do tego Dzieła Zbawienia i Pokoju, a zobaczycie Cuda!” (01.04.1951) prosi Matka Boża. Jak wziąć w nim udział? Możesz to uczynić na wiele sposobów, np. poprzez:

 Sprezentowanie – i to od zaraz (!) – adresu niniejszej witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej tym wszystkim z którymi korespondujesz, a także tym, do których jesteś w stanie dotrzeć np. poprzez Facebook, Twitter, WhatsApp itp. – w kraju i zagranicą; także parafiom, klasztorom, seminariom duchownym, wspólnotom modlitewnym, stowarzyszeniom katolickim itp. Proponowany tekst: „NA RATUNEK ŚWIATU! - www.avemater.pl". To w zupełności wystarczy.


Możesz także wydrukować we własnym zakresieHTML clipboard wizytówki
niniejszej witryny, albo nabyć je w naszej Fundacji za dowolną ofiarę i rozdawać przy okazji odpustów czy pielgrzymek oraz wszelkich innych kościelnych i świeckich zgromadzeń i uroczystości - za uprzednią zgodą organizatorów.


Adres ten możesz rozpowszechniać także za pośrednictwem swojej gazetki parafialnej i wszelkich innych katolickich - i nie tylko - periodyków (ogłoszenie) jak również zamieścić go - w formieHTML clipboard banera/linku HTML clipboardHTML clipboardnaszej Fundacji - na swojej własnej stronie internetowej, jeśli takową posiadasz oraz/lub jako "podpis" towarzyszący każdemu wysłanemu przez Ciebie mailowi.

Rzeczą oczywistą jest, że możesz także promować nas przy okazji Twoich rozmów na antenie radiowych i telewizyjnych stacji - katolickich i świeckich.

Zorganizowanie HTML clipprelekcji na żywo.

PodarowanieHTML clipboardHTML clipboardHTML clipboardHTML clipboard HTML clipboardHTML clipboardHTML clipboard HTML clipboard Obrazka Modlitewnego Pani Wszystkich Narodów* znajomym i nieznajomym, koleżankom i kolegom, młodym i starym, zamożnym i ubogim, chorym i cierpiącym.

HTML clipboard

Przejęcie rocznej pieczy nad tzw „Pielgrzymującym Obrazem”** – nawiedzającym rodziny, grupy modlitewne, szkoły, domy starców, szpitale, parafie itp.


Prowadzenie akcji zbierania podpisów pod skierowaną do papieża petycją o ogłoszenie nowego dogmatu – patrz: Petycja indywidualna / Petycja zbiorowa /HTML clipboard Petycyja Online.
HTML clipboardHTML clipboard

 Wstąpienie do świeckiej „Wspólnoty Pani i Matki Wszystkich Narodów” – patrzHTML clipboard tutaj.

Ufundowanie materiałów o Pani Wszystkich Narodów (obrazków, broszur, książek itp.) dla naszego ośrodka ich rozpowszechniania. Ofiarę na ten cel możesz złożyćHTML clipboard tutaj.      HTML clipboard 

 Kolportaż naszej literatury***


Wspieranie prowadzonej przez nas Wielkiej Akcji Pani Wszystkich Narodów modlitwą, postem i HTML clipboarddarem serca.HTML clipboard


Jak z powyższego widać, każdy może znaleźć dla siebie jakąś formę ofiarowania swojego wysiłku i środków PANI, NIEBU i bliźniemu swemu – dla przyspieszenia JEJ zwycięstwa nad szatanem, ojcem kłamstwa, aby to zwycięstwo na zawsze (!) z NIą podzielić. Przy tym niezwykle ważną rzeczą jest, aby planować i działać z JEJ Modlitwą w sercu – wtedy Duch święty wszystko nam powie.

A więc:

„Uczyń ofiarę ze swojego życia!” (04.04.1954).
 „Oczekuję tego od ciebie!”
(04.03.1951).
 „Nie wahaj się! Ja przecież nigdy się nie wahałam” (15.08.1951).
Odpowiedzialność bierze na siebie Maryja” (11.10.1953).

Za każdą formę współpracy i bezinteresownej pomocy
serdeczne Bóg zapłać!

Zarząd Fundacji


*
Przed zamówieniem  Obrazka Modlitewnego
koniecznie przeczytaj rozdział pt. "Modlitwa".

** 
Otrzymasz za ofiarę w naszej Fundacji.

***
Materiały o Pani Wszystkich Narodów, także Jej Obrazy, można nabyćHTML clipboard tutaj 
HTML clipboard


HTML clipboard

Copyright © 2016 - 2019 by Fundacja Ave Mater