HTML clipboard

HTML clipboard „A teraz mówię do tych, którzy chcą cudu: Dalej, śmiało – mówię im. Przystąpcie z płomiennym zapałem do tego dzieła zbawienia i pokoju, a zobaczycie cuda! To jest moje orędzie na dzisiaj, gdyż czas nagli. Musi nastąpić wielka akcja dla Syna i Krzyża, i dla Orędowniczki, Zwiastunki Pokoju, Pani Wszystkich Narodów (01.04.1951).

.

Droga Siostro, drogi Bracie w Chrystusie!

Czas, w którym przyszło nam żyć, jest bardzo szczególny i trudny. W Amsterdamie Matka Boża mówi: „Dziecko, to jest taki sam czas jak wtedy, zanim przyszedł Syn... Popatrz na te wszystkie kraje. Nigdzie nie ma jedności, nigdzie nie ma pokoju, nigdzie nie ma spokoju wśród narodów. Jedynie napięcie, jedynie strach... Świat żyje w upadku... Narody żyją w nieustannej wojnie... Świat doznaje katastrofy za katastrofą... ginie ekonomicznie i materialnie.
Czy to jest jednak powód do rozpaczy i rezygnacji? żadną miarą, albowiem jeśli rzeczywiście damy posłuch Jutrzence Nadziei – Pani i Matce Wszystkich Narodów, świat nie zginie!

Dlatego też zapraszamy Ciebie – kimkolwiek byś nie był/a/ – do wzięcia udziału w Jej Wielkiej Akcji Ratowania Świata od upadku, katastrofy i wojny. Możesz np. rozpowszechniać Jej Orędzia, Modlitwę i Cudowny Obraz albo objąć roczną pieczę nad Jej tzw. „Pielgrzymującym Obrazem“. Możesz również wstąpić do Wspólnoty Pani i Matki Wszystkich Narodów. A wszystko to po to, aby przyspieszyć Jej zwycięstwo nad szatanem, ojcem kłamstwa.

„Czas nagli, nie mamy czasu do stracenia. (...) Obecny czas jest Naszym czasem”, JESZCZE (!) czasem łaski w którym Niebo prosi, wręcz błaga każdego z nas o współpracę - dla naszego dobra. A więc nie zwlekaj, bo jeśli nie TY, to kto? Jeśli nie TERAZ, to kiedy? Jeśli nie TUTAJ, to gdzie?

HTML clipboard

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA

Ja, niżej podpisana/y/*, przyjmując głęboko do serca treść Orędzi Amsterdamskich, wstępuję niniejszym
do założonej przy Fundacji "Ave Mater" świeckiej

Wspólnoty Pani i Matki Wszystkich Narodów
stawiającej sobie za cel:
Nieustanne błaganie naszego Pana Jezusa Chrystusa o zesłanie Ducha Świętego na ziemię
dla przemiany ludzkich serc i ochrony wszystkich narodów od upadku, katastrofy i wojny.
Wspólnota pokłada przy tym ufność w pośrednictwie i orędownictwie Pani i Matki Wszystkich Narodów,
która kiedyś była Maryją, a która pod krzyżem Syna stała się naszą Matką i wierzy, że zgodnie z Jej obietnicą zapanuje w ten sposób we wszystkich sercach prawdziwy pokój - królestwo miłości, prawdy i sprawiedliwości,
i z nich wyleje się na całą ziemię, odnawiając jej oblicze.

Dla urzeczywistnienia powyższego celu zobowiązuję się w obliczu Boga w pełni świadomie i dobrowolnie do udziału w Jej Wielkiej Akcji Ratowania świata od upadku, katastrofy i wojny poprzez**

1. Uroczyste zawierzenie siebie Matce Bożej i codzienne ponawianie tego aktu.
2. Codzienne odmawianie całego Różańca świętego.
3. Odmawianie Jej Modlitwy „podczas wszystkich moich zajęć“.
4. Rozpowszechnianie Jej Orędzi,
Modlitwy i Obrazu oraz podpisanie Petycji o ogłoszenie Nowego Dogmatu.
5. Pozyskanie nowej Siostry / nowego Brata dla Jej Akcji.

* Wysłanie poniższego wypełnionego formularza będzie traktowane jako podpis.
**Zobowiązania zawarte w punktach 2, 3 i 5 należy traktować jako docelowe.

Copyright © 2016 - 2019 by Fundacja Ave Mater