Prelekcje na żywo

Wszystkie informacje o nich znajdziesz w HTML clipboardliście prelegenta adresowanym do ks. Proboszcza danej parafii.
 
List ten można przekazywać w następujący sposób:

a) Wręczać ks. Proboszczowi osobiście.
b) Przesyłać jako załącznik do maila - jeśli adres mailowy ks. Proboszcza jest znany.
c) Wrzucać do skrzynki na listy. W takim przypadku zaleca się włożyć go do koperty z napisem: "Do rąk czcigodnego ks. Proboszcza...- ewentualnie można dodać nazwisko".
 
Rzeczą oczywistą jest, że ta sama osoba może przekazać list z prośbą o wygłoszenie prelekcji księżom Proboszczom kilku znajomych sobie parafii. Przy tym rzeczą nieistotną jest, że do danego ks. Proboszcza może trafić - od różnych osób - więcej aniżeli jeden list. Będzie to jedynie dowód na to, że prelekcja jest potrzebna.

Prelekcje na żywo można organizować także w seminariach duchownych, duszpasterstwach akademickich, stowarzyszeniach katolickich, we wspólnotach modlitewnych a także w Amsterdamie, w JEJ Kaplicy, będącej Sanktuarium Macierzyństwa Maryi dla wszystkich ludzi wszystkich czasów.

Szczegółowe warunki wygłoszenia prelekcji - do uzgodnienia.
Copyright © 2016 - 2019 by Fundacja Ave Mater