HTML clipboard HTML clipboard<html><head><title>HTML clipboard<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0" /><meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document" /><!--StartFragment--> <p style="margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana;" face="Verdana"> <span style="color: #333333; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; float: none; display: inline !important;"> Na ratunek <span lang="pl">światu!</span></span></span></p> <p margin-bottom:="" 0=""><span style="font-family: Verdana;" face="Verdana"> <span style="color: #333333; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; float: none; display: inline !important;"> <span style="font-size: small;" size="2">D</span><span style="font-size: 10pt;">rogi</span><span style="font-size: small;" size="2"> Przyjacielu!</span><span style="font-size: 10pt;"><br /> </span></span></span> <span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"> <span style="color: #030303;"> <span color="#000000" lang="PL"><br /> Czas, w którym przyszło nam żyć, jest bardzo szczególny i trudny. W Amsterdamie Matka Boża mówi:</span><span lang="PL"> <br /> <br /> </span></span><span style="color: #080808;"> <span color="#0066CC" size="4"><i><span lang="PL">„Dziecko, to jest taki sam czas jak wtedy, zanim przyszedł Syn... Popatrz na te wszystkie kraje. Nigdzie nie ma jedności, nigdzie nie ma pokoju, nigdzie nie ma spokoju wśród narodów. Jedynie napięcie, jedynie strach... Świat żyje w upadku... Narody żyją w nieustannej wojnie... Świat doznaje katastrofy za katastrofą...</span><span lang="de"> </span><span lang="PL">ginie ekonomicznie i materialn</span></i></span><i><span color="#0066CC" lang="PL">ie.</span><span size="4" lang="pl">”<br /> <br /> </span></i></span></span> <span style="color: #000000; font-family: Verdana; font-size: 10pt;" color="#000000" lang="PL"> Czy jest to jednak powód do rozpaczy i rezygnacji? <br /> <span style="text-transform: uppercase;"> ż</span>adną miarą, albowiem jeśli damy posłuch Jutrzence Nadziei – Matce i Pani Wszystkich Narodów, świat nie zginie!<br /> <br /> </span> <span style="color: #333333; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; float: none; display: inline !important;"> <em><span style="font-size: large;" size="4"> <i><span color="#0066CC"> <span style="font-size: 10pt;"> <span color="#0066CC" size="4" style="color: #080808;" lang="PL"> „</span>Pomogę im i doprowadzę do celu, ale... muszą słuchać!"<br /> </span> <span style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman;"> <span style="font-family: Verdana;" face="Verdana"><span><br /> </span></span></span></span></i></span></em> <span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"> <span style="color: black;">Ona przychodzi, aby nam pomóc. Jest ostatnią daną nam szansą ocalenia.<br /> <br /> </span><span style="color: #f50808;"><strong> Ratuj nas Matko!</strong></span></span></span></p> <!--EndFragment-->

HTML clipboard

HTML clipboard Na ratunek światu!

Drogi Przyjacielu!

Czas, w którym przyszło nam żyć, jest bardzo szczególny i trudny. W Amsterdamie Matka Boża mówi:


„Dziecko, to jest taki sam czas jak wtedy, zanim przyszedł Syn... Popatrz na te wszystkie kraje. Nigdzie nie ma jedności, nigdzie nie ma pokoju, nigdzie nie ma spokoju wśród narodów. Jedynie napięcie, jedynie strach... Świat żyje w upadku... Narody żyją w nieustannej wojnie... Świat doznaje katastrofy za katastrofą... ginie ekonomicznie i materialnie”.

Czy jest to jednak powód do rozpaczy i rezygnacji?
żadną miarą, albowiem jeśli damy posłuch Jutrzence Nadziei – Matce i Pani Wszystkich Narodów, świat nie zginie!

Pomogę im i doprowadzę do celu, ale... muszą słuchać!".

Ona przychodzi, aby nam pomóc. Jest ostatnią daną nam szansą ocalenia.

Ratuj nas Matko!

Fundacja Ave Mater

Fundacja Ave Mater(łac. Witaj Matko) jest świecką organizacją non-profit.

Celem Fundacji jest, w obliczu narastających zagrożeń współczesnej cywilizacji,
prowadzenie Wielkiej Akcji RatowaniaHTML clipboard Świata od upadku, katastrofy i wojny.

Fundacja realizuje swój cel dając posłuch prośbom, wskazaniom i wytycznym przekazanym światu przez Matkę Bożą w zatwierdzonych 31 maja 2002 r. przez Kościół tzw. Maryjnych Objawieniach Amsterdamskich.


Fundacja przyjmuje za swojego patrona św. Maksymiliana Marię Kolbego.

Wspierając nas przyczyniasz się do przyspieszenia nadejścia Nowej Epoki PRAWDZIWEGO POKOJU.

HTML clipboard KRS: 0000631173

Copyright © 2016 - 2019 by Fundacja Ave Mater